*************************     
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**********************   
  ************************    
 รพ.ค่ายกองทัพภาค ๓
************************* 

 รวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่น่าสนใจ ........

16 มี.ค.2558 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

9 มี.ค.2558 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดแขนสอด   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

27 ก.พ.2558 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

17 ก.พ.2558 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

12 ก.พ.2558 ประการศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด    คลิกเพื่อดูรายละเอียด

12 ก.พ.2558 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

12 ก.พ.2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดตรวจโรคตาและวัดสายตาชุดใหญ่   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

12 ก.พ.2558 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

22 ม.ค.2558 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

21 ม.ค.2558 ประกาศสอบราคาการวัดซื้อ ชุดดึงเอวและดึงคอชนิดอัตโนมัติแบบ Regressive   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

8 ต.ค. 2557 ประกาศสอบราคาการจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

19 ก.ย. 2557 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำขนาดเล็ก  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 .

 กพ.รพ.ค่ายวชิรปราการได้เข้าร่วมรับบบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ทบทวนความรู้เรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้แก่กำลังพล รพ.ค่ายวชิรปราการ
ณ รพ.ค่ายวชิรปราการ
เมื่อวันที่๒๕มีนาคม๒๕๕๘


พ.ท.หญิงพิมพกานต์  ประกอบการ หน.พยาบาลพร้อมชุด
แพทย์ ฝึกซ้อมแผนส่ง - กลับ ผู้ป่วยทางอากาศ ร่วมกับชุดปฏิบัติการบินทหารบก (ชปข.)
ณ ค่ายวชิรปราการ จงตาก
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการพร้อมคณะ
ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมงานวันกองทัพไทย
ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตบอล ค่ายวชิรปราการ
โดยมี พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน ผบ.จทบ.ต.ก. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘


     ชุดแพทย์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ ชาวตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557


     พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ นำกำลังพล รพ.ค่ายวชิรปราการ
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
หน่วยทหารในค่ายวชิรปราการ โดยมี พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน ผบ.จทบ.ต.ก. เป็นประธาน
ณ จังหวัดทหารบกตาก
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

     พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพ ให้บริการด้านทันตกรรม และวัดความดัน แก่เด็กผู้มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ชุดแพทย์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ปฐมพยาบาลพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเหว บริเวณดอยรวก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก นำส่งโรงพยาบาลโดยปลอดภัย จำนวน ๔ ราย
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ช่วยเหลือผู้ป่วยถิ่นทุรกันดารเหนือเขื่อนภูมิพล
หมอทหารช่วยเหลือประชาชน

รอยยิ้มของชาวนา
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดอยรว

ข่าวนอกลู่


สะเก็ดข่าว
รพ.ค่ายวชิรปราการช่วยประชาชน

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
๓๓๗ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๔๓๗๕ โทรสาร ๐๕๕-๕๑๔๓๗๖

E-mail : admin@fortwc.com (admin)