*************************     
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**********************

   
  ************************    
 รพ.ค่ายกองทัพภาค ๓
************************* 
 รวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่น่าสนใจ ........
ชุดแพทย์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ ชาวตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557


พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ นำกำลังพล รพ.ค่ายวชิรปราการ
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
หน่วยทหารในค่ายวชิรปราการ โดยมี พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน ผบ.จทบ.ต.ก. เป็นประธาน
ณ จังหวัดทหารบกตาก
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพ ให้บริการด้านทันตกรรม และวัดความดัน แก่เด็กผู้มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ชุดแพทย์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ปฐมพยาบาลพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเหว บริเวณดอยรวก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก นำส่งโรงพยาบาลโดยปลอดภัย จำนวน ๔ ราย
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดอยรว

หมอทหารช่วยเหลือประชาชน


รอยยิ้มของชาวนา
รพ.ค่ายวชิรปราการช่วยประชาชน

ข่าวนอกลู่

สะเก็ดข่าว.

8 ต.ค. 2557 ประกาศสอบราคาการจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร

19 ก.ย. 2557 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำขนาดเล็ก

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
๓๓๗ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๔๓๗๕ โทรสาร ๐๕๕-๕๑๔๓๗๖

E-mail : admin@fortwc.com (admin)