*************************     
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**********************

   
  ************************    
 รพ.ค่ายกองทัพภาค ๓
************************* 


8 ตุลาคม 2557

ประกาศสอบราคาการจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

19 กันยายน 2557

ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำขนาดเล็ก

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


รพ.ค่ายวชิรปราการช่วยประชาชน

ข่าวนอกลู่

สะเก็ดข่าว
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดอยรว

หมอทหารช่วยเหลือประชาชน


รอยยิ้มของชาวนา


พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพ ให้บริการด้านทันตกรรม และวัดความดัน แก่เด็กผู้มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ชุดแพทย์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ปฐมพยาบาลพร้อมช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเหว บริเวณดอยรวก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก นำส่งโรงพยาบาลโดยปลอดภัย จำนวน ๔ ราย
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ออกบริการในงาน คืนความสุขให้ประชาชน คืนธรรมชาติสองฝั่งปิง
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายวชิรปราการ ออกบริการประชาชน
ในงานคืนความสุขให้ประชาชน ณ อาคารหอกิตติคุณ
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายวชิรปราการ ออกบริการประชาชน
ในงาน เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ
ที่จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน พร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้คำปรึกษา
ด้านสุขภาพแก่กำลังพลและสื่อมวลชน ในงานแถลงการณ์ กกล.รส.จทบ.ต.ก.
ณ อาคารสราญรมย์ จทบ.ต.ก.
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗


 พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่
ให้การช่วยเหลือรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗


  พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ ให้ชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม เป็นต้นมา

  พ.อ.พัฒนพงค์   มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ
เปิดโครงการทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ ฝังเข็ม ออกกำลังกาย
ณ ห้องประชุม รพ.ค่ายวชิรปราการ
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

  พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน พร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่
ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ๗ จุดบริการ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตาก
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม เป็นต้นมา

 

   

 

 

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
๓๓๗ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๔๓๗๕ โทรสาร ๐๕๕-๕๑๔๓๗๖

E-mail : admin@fortwc.com (admin)